Home » Legislatíva

Legislatíva

Rada advokáta november 2015

Vážení čitatelia, novembrová téma bude venovaná povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. O tom, že nezaplatenie poistného môže mať pre držiteľa vozidla vážne následky, svedčí aj nasledovný prípad: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa v júni 2015 na základe dovolania Slovenskej kancelárie poisťovateľov zaoberal následkami nesplnenia povinnosti držiteľa motorového vozidla riadne a včas zaplatiť poistné za poistenie ...

Čítať viac »

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so' (tried: /usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so (/usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so: undefined symbol: spl_ce_Countable), /usr/local/php-7.3.26/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so.so (/usr/local/php-7.3.26/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0