Legislatíva

Rada advokáta november 2015

Vážení čitatelia, novembrová téma bude venovaná povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. O tom, že nezaplatenie poistného môže mať pre držiteľa vozidla vážne následky, svedčí aj nasledovný prípad: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa v júni 2015 na základe dovolania Slovenskej kancelárie poisťovateľov zaoberal následkami nesplnenia povinnosti držiteľa motorového vozidla riadne a […]

Prejsť na začiatok