Home » Predplatné

Predplatné

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4 820 14 Bratislava, tel. 02/54419906 e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk,

Mediaprint Kapa a.s., oddelenie inej formy predaja, tel.: 02/49893566, 02/49893563, 0800 188 826 fax: 02/32222256 e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

prostredníctvom SMS:
pošlite správu s textom OBJ na 0907/680680, vyplňte obratom zaslaný objednávkový formulár, odošlite ho na to isté číslo.

Kódy predplatného:
ročné – 51361,
polročné – 51362,
štvrťročné – 51364, Bratislava

Zdieľajte naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so' (tried: /usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so (/usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so: undefined symbol: spl_ce_Countable), /usr/local/php-7.3.26/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so.so (/usr/local/php-7.3.26/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0