Kontakt

časopis MOT´or vychádza raz mesačne vo vydavateľstve Elektro-energo, s.r.o., Drotárska 21/A, 811 02 Bratislava

Redakcia a poštová adresa vydavateľstva:
GERCENOVA 29, 851 01 BRATISLAVA,

e-mail: mot@mot.sk, tazka@mot.sk,
web: www.mot.sk

Šéfredaktor:
Ing. Samuel Bibza, tel.: 0903 403 357

Redaktori:
Tatiana Ťažká, Ing. Martin Kmeť,
Ing. Radomír Mlýnek, Ing. Ján Olach

 

Prejsť na začiatok