Home » Aktuality » Občianske združenie  “Návraty k pokladom” so sídlom v Bratislave

Občianske združenie  “Návraty k pokladom” so sídlom v Bratislave

Občianske združenie  “Návraty k pokladom” so sídlom v Bratislave na základe svojich dvojročných skúseností a poznatkov získaných v Domovoch dôchodcov a v Domovoch sociálnych služieb, predstavuje svoj projekt venovaný tejto skupine obyvateľstva.  V obci Pohorelá plánujeme zriadiť tzv. Dom aktívnych seniorov. V tomto zariadení, ktorého kapacita by bola do 25 klientov, plánujeme pre tých dôchodcov, ktorí chcú aktívne prežiť svoj seniorsky vek, vytvoriť prostredie v ktorom sa budú môcť venovať nasledovným činnostiam. Pripravujeme zriadenie dielne na výrobu drobných drevených predmetov a výrobu sádrových odliatkov sôch. Na priľahlom pozemku máme v pláne založiť ovocný sad so súčasným pestovaním liečivých rastlín. Voľnočasové aktivity budeme venovať rôznym prednáškam, založíme spevokol a budeme viesť klientov k aktívnemu prístupu k poézii a turistickým aktivitám.  Touto cestou vyzývame predbežných záujemcov o vyjadrenie svojho záujmu tým, že na adresu Občianske združenie “Navraty k pokladom”, 841 04 Bratislava, Botanická ul. 39 resp. mail. adresa – stonemedia@post.sk potvrdia svoj záujem s uvedením kontaktu. Podľa svojho uváženia môžu nám uviesť svoje prípadné predstavy a námety. S každým záujemcom budeme viesť individuálnu komunikáciu. Ďalší postup bude stanovený po uzávierke prihlášok a zosúladení všetkých pripomienok a námetov. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľubomír Scherhaufer

Predseda OZ.

Zdieľajte naShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so' (tried: /usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so (/usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so: undefined symbol: spl_ce_Countable), /usr/local/php-7.3.24/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so.so (/usr/local/php-7.3.24/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.1.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0