Nový Mercedes-Benz E upozorní aj na práce na ceste

press_1583_gallery_11126aaNová generácia typu Mercedes-Benz E prichádza okrem iného aj s technológiou Car-to-X a bude si vymieňať bezpečnostné informácie aj so zabezpečovacími signalizačnými prívesmi stavenísk. V spolupráci s organizáciou Hessen Mobil sa v spolkovej krajine Hesensko zbierajú údaje o polohe krátkodobých stavieb a prostredníctvom infraštruktúry serverov spoločnosti Daimler (Daimler Vehicle Backend) sa poskytujú vodičom automobilov Mercedes-Benz s technológiou Car-to-X. Tí sú potom v závislosti od situácie upozornení cez zabudovanú navigáciu, s cieľom zabrániť situáciám kritickým pre bezpečnosť. Tento systém tak chráni nielen automobilistov, ale prirodzene aj pracovníkov pracujúcich na ceste, ktorí napríklad za zákrutou diaľnice vykonávajú práce na strednom jazdnom pruhu.

Potom ako Mercedes-Benz ako prvá automobilka na svete začala používať systém komunikácie typu vozidlo-vozidlo v sériových vozidlách, novou generáciou typu E teraz vykonala ďalší krok: automobily budú už zo závodu vybavené technológiou Car-to-X. Pomocou tohto systému možno nebezpečenstvá na ceste rozpoznať skôr a predísť tak nehodám. Komunikačný modul zabudovaný v aute informuje vodiča o nebezpečných situáciách na trase pred vozidlom ako sú poruchy iných vozidiel, nehody alebo zlé počasie – a v budúcnosti aj staveniská.

S týmto cieľom začala organizácia Hessen Mobil už v roku 2007 vybavovať zabezpečovacie signalizačné prívesy krátkodobých stavenísk vysielacou technológiou Car-to-X a v súčasnosti Hesensko ako prvá spolková krajina Nemecka disponuje plošne nasadeným výstražným systémom. Mercedes-Benz zabezpečuje distribúciou údajov cez svoj Daimler Vehicle Backend ako aj plynulú integráciu do telematiky automobilov.

Inovatívny komunikačný modul na inteligentné spojenie do siete
Inteligentné zapojenie do siete predpokladá, že vozidlo dokáže v ktoromkoľvek okamihu prijímať a vysielať informácie – ak si to zákazník žiada. S tým cieľom je v novej triede E použitý komunikačný modul, ktorý zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné spojenie medzi vozidlom a infraštruktúrou Daimler Vehicle Backend. Mercedes-Benz ako prvá automobilka na svete pritom nepoužije klasickú kartu SIM v komunikačnej jednotke, ale modernú technológiu eSIM (Embedded Subscriber Identity Module) so schopnosťami „Remote Subscription“. Tá umožňuje zmeniť poskytovateľa mobilnej rádiovej siete bez toho, aby bolo potrebné fyzicky vymeniť kartu SIM.
Mercedes-Benz kladie dôraz na bezpečnosť aj pri prenose údajov
V záujme ochrany údajov a palubných systémov pred neoprávnenými prístupmi automobil nikdy nie je priamo pripojený na internet, ale je pripojený na Daimler Vehicle Backend cez bezpečné spojenie VPN (Virtual Private Network). Tieto špeciálnym spôsobom chránené servery zabezpečujú bezpečný prenos údajov. Daimler Vehicle Backend funguje aj ako brána k externým poskytovateľom služieb a anonymizuje dopyty z vozidla. Auto budúcnosti bude v stále väčšej miere digitálnym sprievodcom, čo znamená, že musí byť bezpečné nielen z pohľadu premávky a prevádzky, ale aj z pohľadu údajov.

-mz-

Prejsť na začiatok