Občianske združenie  „Návraty k pokladom“ so sídlom v Bratislave

Občianske združenie  „Návraty k pokladom“ so sídlom v Bratislave na základe svojich dvojročných skúseností a poznatkov získaných v Domovoch dôchodcov a v Domovoch sociálnych služieb, predstavuje svoj projekt venovaný tejto skupine obyvateľstva.  V obci Pohorelá plánujeme zriadiť tzv. Dom aktívnych seniorov. V tomto zariadení, ktorého kapacita by bola do 25 klientov, plánujeme pre tých dôchodcov, ktorí chcú aktívne prežiť svoj seniorsky vek, vytvoriť prostredie v ktorom sa budú môcť venovať nasledovným činnostiam. Pripravujeme zriadenie dielne na výrobu drobných drevených predmetov a výrobu sádrových odliatkov sôch. Na priľahlom pozemku máme v pláne založiť ovocný sad so súčasným pestovaním liečivých rastlín. Voľnočasové aktivity budeme venovať rôznym prednáškam, založíme spevokol a budeme viesť klientov k aktívnemu prístupu k poézii a turistickým aktivitám.  Touto cestou vyzývame predbežných záujemcov o vyjadrenie svojho záujmu tým, že na adresu Občianske združenie „Navraty k pokladom“, 841 04 Bratislava, Botanická ul. 39 resp. mail. adresa – stonemedia@post.sk potvrdia svoj záujem s uvedením kontaktu. Podľa svojho uváženia môžu nám uviesť svoje prípadné predstavy a námety. S každým záujemcom budeme viesť individuálnu komunikáciu. Ďalší postup bude stanovený po uzávierke prihlášok a zosúladení všetkých pripomienok a námetov. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľubomír Scherhaufer

Predseda OZ.

Prejsť na začiatok