Policajné kamery

R – rýchlosť;              ZP – zákaz predchádzania   STOP – stoj, daj prednosť v jazde – červená
ŽP – železničné priecestie;   ZZS – zákaz zastavenia a státia
ZOC – zákaz vjazdu a odbočovania – prikázaný smer   ZOC – zákaz otáčania a cúvania
Obec-miesto Ulica, smer Kamera   Obec-miesto Ulica, smer Kamera
BA – Pečňa E58 Brno -E65 R BA  Petržalka Bratská – 2x ZP, ZOC
BA Petržalka Nám. Hraničiarov STOP BA  Petržalka Dolnozemská R
BA  Petržalka Ovsište Dolnozemská – 2x ZVO, STOP BA  Prístavný most zjazd z D1 na Aupark R
BA  pri FTVŠ pod mostom Lafranconi STOP BA  nábrežie pri PKO R
BA  Vajanského nábr. pri Nám. Ľ.Štúra STOP BA  pod Hradom Staromestská R
BA  nám. SNP Od Obchodnej ZVO BA  nám. SNP Od Kamenného nám. ZVO
BA  Kollárovo nám. pri Obchodnej ZVO BA  Hodžovo nám. Prezidentský palác ZOC
BA Štefánikova R BA Šancová ZZS
BA Mýtna ZVO BA Prievozská ZZS
BA  Prievoz Prístavny most – 2x STOP BA  Bajkalská x s Drieňovou STOP
BA  Vajnorská x s Tomášikovou STOP BA  Bajkalská x s Vajnorskou STOP
BA  Kuchajda Tomášikova R BA Ivánska cesta ZVO
BA  Prievoz pred zjazdom z D1 R BA  Ružinov pred zjazdom z D1 R
BA Hradská R BA Kazanská R
BA  Podunajské Bisk. Ulica Svornosti ŽP BA Dolnozemská R
BA  Vajnorská x s Bojnickou STOP BA  Vajnorská pri BOAT-e R
BA  Rožňavská pri MERCURY M. R BA  cesta na Senec pri NAY R
BA  Vajnory Roľnícka STOP BA  Komisárky Púchovska STOP
BA  Krasňany Račianska kúpalisko ZVO BA  Rača Púchovska R
BA  Krasňany Račianska,Pekná cesta STOP BA Račianska R
BA  Brnianska od Nemocnice STOP BA tunel Sitina 2x – obojsmerne R
BA  Mlynská dolina pri Kauflande R BA  Lamačská cesta x na Červený most STOP
BA  Lamačská cesta pri Vojenskej nem. R BA  Lamačská cesta OMV, McDonalds STOP
BA  Karloveská pri Rosničke R BA  Lamačská cesta Dormeo Home STOP
BA  M.Schneidera x s Harmincova STOP BA  M.Schneidera x s Harmincova R
BA  Lamač D2 – 2x obojsmerne R BA  Dev.N.Ves Opletalova ZVO
D 2 za Stupavou-Brno R Stupava Malacká-Lozorno R
Lozorno 2 -Pl.Štvrtok – 2x R Kostolište Jakubov R
Jakubov Kostolište R Malacky výjazd -V.Leváre R
D 2 za V.Leváre-Brno R Kúty výjazd na Sekule R
Kúty pri odb.Brodské-Holíč R Holíč pri x Vrádište R
Skalica výjazd na Holíč R Holíč výjazd na Petrovu Ves R
Skalica Železničná ŽP Radošovce x s 51 STOP
Senica za odb. na Rohov-Holíč R, ZP Dojč obec R
Senica výjazd Jablonica R Malejov Sobotište ZP
Studienka výjazd-Lakšarska N.V. R Lakšárska N.Ves výjazd-Studienka R
Trstín Naháč R, ZP Trstín výjazd-Boleráz R
Dolný Lopašov obec R Prašník výjazd-Vrbové R
Bzince pod Javorinou výjazd-Lubina R, ZP Trebatice výjazd-Piešťany R
Považany Vieska ZP Brunovce obec R
Piešťany výjazd-H.Streda R, ZP Piešťany Krajinská-TSÚ ZZS
Piešťany Winterova ZOC Piešťany Vrbovská cesta R
D 1 medzi-H.Streda-PN R D 1 medzi PN-Červeník – 2x R
Madunice výjazd-Drahovce R Hlohovec výjazd Koplotovce R
Hlohovec výjazd Bojničky R Hlohovec výjazd Leopoldov R
Hlohovec SNPx s Pribinovou ZZS Hlohovec Bernolákova ZOC
Šulekovo x Leopoldov STOP Hlohovec – 2x výjazd TO; výjazd NR ZP
D 1 Červeník- pred odb.TT R Oravné za Bučanmi-TT ZP
Trnava výjazd Bohdanovce ZP Trnava T.Vansovej-B.Kostol ŽP
Trnava Trstínska cesta R Trnava KollárovaxHospodárska STOP
Trnava výjazd-BA ZOC Trnava pri Decodome ZOC
Trnava Tamaškovičova ZZS Trnava obchvat 51xZavarská R
Trnava Nitrianska ZVO Hrnčiarovce n. Parnou BA -61xF.Hečku R
2
Obec-miesto Ulica, smer Kamera   Obec-miesto Ulica, smer Kamera
D 1 výjazd Trnava – 2x R Ivanka pri Dunaji Bernolákovská R
Ivanka pri Dunaji Nádražná STOP Bernolákovo TrnavskáxŽelezničná ŽP
Svätý Jur Krajinská cesta R Viničné Hlavná – 2x R
Pezinok Myslenice R Šenkvice Chorvátska-Jurki STOP
Vinosady Pezinská ZP Modra výjazd Vinosady R
Pernek výjazd Malacky R Dubová obec R
Pezinská Baba Na Vrchu ZVO Blatné – 2x Šenkvická, Senecká R
Senec Bratislavská R, ZVO Čataj Hlavná-Igram R
Senec Senecká ZP Kráľova pri Senci Hlavná-Senec R
Bodoház STOP Kráľova pri Senci x Nový Svet ZP
Hrubý Šúr Výjazd Hurbanova Ves R Tomášov HlavnáxAlžbetínska STOP
Most pri Bratislave Bratislavská R Studené Košariská STOP
Miloslavov Alžbetínska R Alžbetin Dvor Hlavná R
Dunajská Lužná Hlavná R Jarovce – 2x Ovocná;  výjazd-BA STOP ; ŽP
D 2 Rajka R Rusovce – 2x Balkánska ZZS; ŽP
Blatná na Ostrove -2x výj.Šamorín; výj.-DS R Lehnice obec R
Holice x Vieska ZP Lesné Kračany x DS ZVO
Dunajská Streda 63xPovodská cesta STOP, ZP Dunajská Streda Hlavná výjazd KN ŽP
Dunajská Streda Galantská R Dolný Štál výjazd Veľký Meder R
Veľký Meder Komárňanská ŽP Bodza obe ŽP
Okánikovo Nový Dvor ZP Zlatná na Ostrove x  Horná Zlatná R
Komárno Bratislavská cesta R Komárno x Briežky-Hurbanovo R
Vlčany Somola-Šaľa R Kráľov Brod výjazd Trstice R
Horné Saliby výjazd Tomášikovo R Kráľov Brod výjazd Dolné Saliby R
Galanta x 507 obchvat na Gáň R Zeleneč – 2x D 1 na BA; R 1 na NR ZP
Vlčkovce R 1 R Dolná Streda R 1 most nad Váh R
Šoporňa x  R 1 STOP Šoporňa 573 – Štrkovec R
Pata výjazd na NR ZP Kľačany – 2x obec R, ŽP
Nitra penzion Hofer R Rišňovce výjazd NR R
Nitra – Lužianky Rastislavova R Nitra – 2x Topoľčianska R; ZP
Nitra Hviezdoslavova STOP Nitra – Štúrova -2x xPárovská; xPalánok STOP
Nitra – Mlyny Wilsonovo nábrežie STOP Nitra – Chrenová – 2x A.Hlinku; Chrenovská R; STOP
Nitra Dlhá -výjazd Janíkovce R Nitra Levická-výjazd V.Lapáš R
Nitra NovozámockáxCabajská STOP Nitra Cabajská R
Cabaj-Čápor obec R  R 1 – 2x Nitra juh R
Branč výjazd -NR R Komjatice x Ondrochov R
Šaľa Nitrianska R Trnovec n. Váhom výjazd NZ R
Jatov výjazd Šaľa ZP Jatov výjazd NZ R
Palárikovo x 75 Šurany ŽP Albertov 64-Nové Zámky ŽP
Nové Zámky SNPx T.G.Masaryka STOP Bajč – 2x 511×509; výjazd Štúrovo STOP; R
Podhájska výjazd-Hul R Štúrovo 509 pred odb.-Mužla R
Čaka obec R Želiezovce KomenskéhoxLetná R
Demandice 75-Šahy ZP Horné Semerovce obec R
Levice Turecký rad-Tesco STOP Levice 51-Horná Seč ŽP
Kalná n. Hronom 51-Rohožnica R Levice 564-Tlmače R
Telince obec R Nový Tekov obec R
Vráble Levická R Vráble x Klasov R
Nová Ves n. Žitavou obec R Slepčany obec R
Beladice obec R R 1 – 2x Tes. Mlyňany-Beladice R
R 1-Hronský Beňadik Tekovská Breznica R Psiare obec ŽP
Olichov 65-Zlaté Moravce R Zlaté Moravce Továrenská-Calex R
Dolné Lefantovce obec R Preseľany obec R
Dvorany n- Nitrou – 2x obec ZP Ludanice obec ŽP
3
Obec-miesto Ulica, smer Kamera   Obec-miesto Ulica, smer Kamera
Topoľčany výjazd -NR ŽP Vozokany obec R
Topoľčany Krušovská ŽP Topoľčany 64-Krušovce STOP
Krušovce obec R Chynorany Bernolákova ŽP
Malé Bielice – 2x obec ZP, R Malé Uherce výjazd Oslany R
Handlová Prievidzská-Lidl R Prievidza – 2x výjazd Handlová ZVO, ZP
Prievidza výjazd Martin ŽP Prievidza Nadjazdová R
Prievidza VýchodnáxNábr.A.Kmeťa STOP Nováky – 2x výjazd BN; Majer ZP
Nitrica x Selec ZP Dolné Vestenice obec R
Jerichov obec R Bánovce n. Bebravou x Partizánska ZVO
Bánovce n. Bebravou x Hrežďovská (Hella) ZP Horné Ozorovce obec R
Trenčianske Mitice x Tr.Jastrabie R Mníchova Lehota Motorest Radar ZP
Trenčianska Turná Kveta ZP Chocholná-Velčice Kyselka ZOC
Drietoma obec R Kostolná-Záriečie 61 ZP
Trenčín D 1 – nový most ZVO Trenčín Električná za OMV R
Trenčín Bratislavská ZVO Trenčín Električná pod mostom STOP
Trenčín M.R.Štefánika-Araver R Trenčín Hasičská pod hradom STOP
Trenčín – 2x M.R.Štefánika-MAX ZVO, R Zamarovce D 1 – 2x BA; ZA R
Nová Dubnica 61x cukrovar ZP Dubnica n. Váhom výjazd ZA – ZTS R
Pruské obec R Púchov Hrabovka – 2x Vsetínska cesta ZP, R
Nimnica kúpele obec R Považská Bystrica Orlové R
Považská Bystrica M.R.Štefánika STOP Považská Bystrica Slov.partizánov R
Kolárovice obec R Bytča D 1 R
Kotešová obec ZVO Divinka obec R
Žilina Strážov Hričovská-Marakana R Žilina K múzeu ZVO
Žilina Hôrka Školská STOP Žilina Mostná -Billa R
Porúbka Slnečné skaly ZP Oškerda obec ZP
Kysucký Lieskovec obec – 2x R, ZP Staškov – 2x obec ŽP, STOP
Raková obec R Svrčinovec obec STOP
Čadca – 2x obec, nám.Slobody ŽP, ZVO Horelica obec R
Oščadnica – 2x E 75 ZVO, R Nová Bystrica obec R
Krasňany výjazd ZA ZP Strečno 18-Shell R
Terchová Podhorskovci-Zázrivá ZP Zázrivá Stred-výjazd DK R
Vrútky výjazd ZA R Martin – 2x Záturčianska-Tulip R, STOP
Martin Jilemnického-sever R Martin 65 -výjazd BB STOP
Ratkovo Šútovo ZP Dolný Kubín – 2x výjazd ZA ZP, R
Dolný Kubín Radlinského STOP Dolný Kubín Aleja Slobody ŽP
Dolný Kubín výjazd Tvrdošín ZP Dolný Kubín – 2x Jánoškova; výjazd RK ZOC; R
Dlhá n. Oravou výjazd DK R Tvrdošín Kásna Hôrka výjazd DK R
Suchá Hora obec ZVO Bobrov Vyšný koniec ZVO
Rabča Hlavná x Zelená R Oravská Polhora obec STOP
Novoť štátna hranica ZVO Oravská Polhora štátna hranica ZVO
Babín obec R Hubová obec R
Černová Salaš Krajinka ZP Ružomberok – 2x Likavka ZP, R
Ružomberok ulica Dončova R Liptovská Osada výjazd BB R
Donovaly Hanesy ZP Staré Hory výjazd Donovaly ZP
Polkanová výjazd BB R Kremnica obec R
Bartošova Lehôtka obec R Žiar n. Hronom SNP R
Ladomerská Vieska obec – 2x R, ZP Hliník n. Hronom Priemyselná ZP
Žarnovica – 2x  R 1; Bzenica – R 1 R Žarnovica výjazd PE R
Domaníky obec R Veľký Krtíš Š.Tučeka R
Slovenské Kľačany x Dolná Strehová STOP Krupina – 2x Svätotrojičné námestie STOP, R
Hronská Breznica R 1 R Breziny E 77 ZP
Zvolen – 2x Stráž; TU STOP; ZOC Zvolen – 2 x Kuzmányho nábr.-2x; ŽP
4
Obec-miesto Ulica, smer Kamera   Obec-miesto Ulica, smer Kamera
Hronsek Veľká Lúka ŽP Vlkanová – 3x 69 x Osloboditeľov STOP; ZP
Banská Bystrica Radvanská ZVO Banská Bystrica nám. Ľ.Štúra-McDonalds ZOC
Banská Bystrica Hurbanova-park ZZS Banská Bystrica – 2x ŠtadlerovoxKapitulská STOP, R
Banská Bystrica Čsl. Armády STOP Banská Bystrica Sásová-Ďumbierska STOP
Banská Bystrica – 2x R 1 – Brezno obojsmerne R Slovenská Ľupča – 3x x Hronská – obojsmerne 2x -R; ZP
Brusno ČS Jurki ZP Nemecká – 2x 66 x Hronská R
Valaská – 3x 66 x Hronská 2 xR; ZP Brezno – 2x výjazd BB; Lidl R; STOP
Brezno nám.gen.Štefánika STOP Brezno – 2x Chalupkova ZZS, ZVO
Brezno Tisovská cesta ŽP Beňuš obec R
Pohronská Polhora obec R Rimavská Píla obec R
Lieskovec výjazd LC ZP Zvolenská Slatina obec R
Vígľaš obec R Vígľaš Pstruša 16 x 591 Motorest ZP
Pstruša výjazd LC R Kriváň obec – Motorest R
Podkriváň výjazd LC ZP Píla výjazd LC ZP
Mýtna obec R Lovinobaňa obec R
Vidiná 16 x obec STOP Opatová pri LC – 2x výjazd ZV;  16x 71- KE ZP; STOP
Lučenec Silo-Tehelňa ŽP Opatová pri LC – 2x Gemerská cesta R
Lučenec – 3x 75 x 585 ZZS; STOP Lučenec Kubínyho nám. ZZS
Lučenec – 2x Haličská cestaxF.Lehára STOP;ZOC Lučenec Haličská cesta R
Lučenec Fiľakovská cesta ŽP Radzovce výjazd št.hranica R
Pinciná obec R Rimavská Sobota Košická cesta-výjazd LC R
Bakta obec R Rimavská Sobota Malohontská R
Bátka obec ZP Bátka DulovoxRakytník ZP
Figa Motorest R Tornaľa Mierová R
Čoltovo obec R Bohúňovo výjazd RV ZP
Plešivec – 2x obec R, ŽP Rožňava Brzotín-ČS ZZS
Rožňava – 3x Jovická cesta;Šafárikova ZVO, ŽP Rožňava 16xKošická STOP
Rožňava Rožňavská Baňa ŽP Krásnohor. Podhradie 16x Rožňavská STOP
Vlachovo obec R Krásnohor. Podhradie Mauzoleum – 2x ZP, ZVO
Jabloňov n.Turňou -2x obec ZP, R Dvorníky-Včeláre 16 – Hrhov R
Drienovec obec R Moldava n. Bodvou ČS STOP
Liptovský Trnovec Tatralandia R Liptovský Mikuláš výjazd Jasná R
Liptovský Mikuláš Hypernova – 2x STOP Liptovský Mikuláš Garbiarska R
Liptovský Mikuláš 1.mája-Deichmann -2x STOP Liptovský Mikuláš 1.májaxkpt.Nálepku-2x R,STOP
Liptovský Ján zjazd z D 1 STOP Liptovský Peter D 1 R
Liptovský Hrádok výjazd LM ZP Liptovský Hrádok Lidlx Štúrova R, STOP
Liptovský Hrádok Pri úpuste – Tesla ŽP Hybe most na D 1 R
Važec D 1 Motorest Kriváň R Tatranská Štrba  18 x 538- Žerucha STOP
Vyšné Hágy Brezina ŽP D 1 -Bôrik tunel tunel od LE R
Svit hlavná-výjazd LM R Svit – 2x Hlavná x SNP STOP, R
Poprad – 2x Svitská cesta R, ZVO Poprad pri OMV-výjazd SN R
Poprad – 2x Banícka; J.Curie ZZS; ZVO Poprad TovárenskaxŠtefánikova ZOC
Hôrka obec ZP Vlková obec R
Dravce 18 ZP Levoča – 2x Probstnerova,Kežmarská R, STOP
Smižany Tatranská R Spišská Nová Ves -2x Radlinského ZVO, ZP
Spišská Nová Ves Školská R Spišská Nová Ves -2x Rázusova,Obrancov mieru STOP
Novoveská Huta obec R Spišské Vlachy Vajanského ZP
Krompachy SNP ZP Tunel Branisko D 1 na oboch vstupoch R
Veľká Lomnica obec ŽP Tatranská Lomnica Eurocamp ŽP
Spišská Belá ZimnáxDružstevná R Bušovce obec R
Podolínec – 2x Tatranská R, ŽP Nižné Ružbachy obec STOP
Hniezdne – 2x obec ZP, R Stará Ľubovňa 17.novembra ZZS
Stará Ľubovňa – 2x Levočská ZVO, ZOC Plavnica obec R
5
Obec-miesto Ulica, smer Kamera   Obec-miesto Ulica, smer Kamera
Ľubotín – 2x Hlavná; odb. Ďurková R; ZP Kamenica obec R
Lipany Hviezdoslavova R Lipany – 2x výjazd Sabinov ZVO, ŽP
Sabinov – 2x Nám.Slobody ZVO, ZZS Šarišské Michaľany Sabinovská R
Svinia – 2x D 1- obojstranne R Veľký Šariš 68 x Pivovar ZP
Prešov Železničná ZP Prešov Bajkalská ŽP
Prešov Obrancov Mieru R Prešov 17.novembra ZVO
Prešov – 2x Masarykova, Východná ZZS, STOP Prešov Solivarská STOP
Prešov – 2x arm.gen.Svobodu-Lidl ZOC,ZVO Ľubotice – 2x 18; arm.gen.Svobodu R; STOP
Nižná Šebastová – 2x Vranovská ZZS, R Kapušany Prešovská R
Kobyly – 2x výjazd BJ ZP, R Kľušov Kľušovská Zábava R
Mokroluh – 2x obec; výjazd BJ R; ZP Bardejov – 2x Pod šib.horou;sv.Jakuba ŽP; ZZS
Bardejov Štefánikovax Mikulovská STOP Bardejov – 2x KellerovxKúpeľnáxN.sad STOP
Bardejov – 2x Slovenská.Billa ZOC, R Bardejov Pod Vinbargom-Lidl ZVO
Vyšný Mirošov obec R Vyšný Orlík obec R
Svidník Sov.hrdinov x Ľ.Štúra STOP Ladomírová obec R
Krajná Poľana obec ZP Medzilaborce – 2x Duchnovič.;Dobrianskeho ZZS; R
Stročín – 2x obec ZP, R Tisinec obec R
Šarišský Štiavnik obec R Stropkov Chotčanská R
Okrúhle obec R Breznica – 2x obec R, ZP
Soboš obec R Lúčka obec R
Soľ obec R Sedliská obec R
Vranov n. Topľou Mlynská STOP Vranov n. Topľou – 2x Bernolákova ZVO
Vranov n. Topľou Duklianskych hrdinov ŽP Vranov n. Topľou Dlhá-Kaufland ZP
Vranov n. Topľou 18 x Pod dolami R Nižný Hrabovec obec – 18 R
Humenné MierováxDružstevná STOP Humenné – 2x ČSA; 1.mája STOP; ZZS
Humenné MierováxNemocničná R Humenné – 2x Staničná R, ZOC
Humenné – 2x Hrnčiarska, kruh.objazd ZVO, ŽP Humenné Ševčenkova ZP
Kamenica n. Cirochou Humenská R Kamenica n. Cirochou Osloboditeľov ŽP
Belá n. Cirochou – 2x výjazd Humenné ŽP, ZP Snina – 2x SNP x Puškinova R, ZP
Snina Stakčínska R Snina Študentská STOP
Kolonica obec R Tibava obec R
Sobrance Michalovská R Zemplínska Široká obec R
Veľké Zalužice – 2x R, ZP Michalovce Masarykova R
Pozdišovce 19 -Trhovište ZP Horovce obec R
Sečovská Polianka Hlavná R Dvorianky – 2x Hlavná R, ZVO
Trebišov Milhostovská R Trebišov 79 – Veľaty ZP
Veľaty – 2x Hlavná R, ZP Čerhov 79 – Veľaty R
Sečovce Rómska osada ZP Sečovce 19 – Dargov ZP
Dargov Hlavná R Košický Klečenov obec ZP
Košické Olšany – 2x obec; 19-Ďurďošík STOP; R Lemešany  D 1 – obojsmerne R
Budimír obec R Košice – 2x 547 – výjazd Koš. Belá ZP, R
Košice – 2x Ťahanovská; Rampová ŽP Košice – 2x Kostolianska,Magnezit. STOP
Košice Hlinkova R Košice – 2x Štefánikova R, ZVO
Košice Sečovská cesta ZP Košice – 4x Štúrova (2,2) ZZS, ZVO
Košice Rastislavova ZVO Košice-Vyšné Opátske Južné nábr. R
Košice – 2x Tr.KVP; Tr.SNPxRužínska R; ZOC Košice Južná tr. E58 x 17 ZOC
Šebastovce Šebastovská ZP Bohdanovce 552 – Vyšná Myšľa R
Čaňa Osloboditeľov ŽP Šaca 16-Čečejovce ZP
R – rýchlosť;              ZP – zákaz predchádzania   STOP – stoj, daj prednosť v jazde – červená
ŽP – železničné priecestie;   ZZS – zákaz zastavenia a státia
ZOC – zákaz vjazdu a odbočovania – prikázaný smer   ZOC – zákaz otáčania a cúvania

V zozname nie sú kamery na meranie hmotnosti a zákaz vjazdu vozidiel nad 12 ton

Prejsť na začiatok