Spoločensko-hospodárske dopady európskych aktivít automobilky Kia

automobilka-Kia-1_resizeNová správa, ktorú pravidelne zverejňuje popredná európska ekonomická poradenská agentúra London Economics, potvrdila rastúci podiel spoločnosti Kia Motors Europe na európskej ekonomike. Jedným z kľúčových záverov tejto správy (The economic and societal benefits deriving from the presence of Kia in Europe – Hospodárske a spoločenské prínosy vyplývajúce z európskych aktivít automobilky Kia) je skutočnosť, že na podnikateľské aktivity Kia Motors v Európe je naviazaných viac ako 153 000 priamych a nepriamych pracovných miest (vrátane dodávateľských subjektov, predajných zastúpení a distribúcie).

Správa vyzdvihuje, že v roku 2014 spoločnosť Kia Motors odviedla európskym štátom na daniach celkovo 934 mil. eur (vrátane colných poplatkov, daní z predaja a daní z príjmu právnických osôb), čím ešte viac podporila ekonomiku v tomto regióne. Uvedená čiastka vzrástla takmer o 8 % oproti roku 2013, kedy podnikateľské zastúpenia Kia Motors odviedli v Európe na daniach 865 mil. eur.

Jediný európsky výrobný závod automobilky Kia v Tepličke nad Váhom už niekoľko rokov po sebe zväčšuje objem výroby. Prvý automobil opustil výrobné linky koncom roka 2006 a v roku 2015 už evidovali automobil Kia s poradovým číslom 2 milióny. Kia Motors Slovakia je jednou z mála svetových výrobných prevádzok s potenciálom produkovať až osem rôznych typov na jednej výrobnej linke.

automobilka-Kia-2_resizeV súvislosti s nárastom výroby v Kia Motors Slovakia – v období 2013-2014 sa produkcia zvýšila o 3,5 % – správa agentúry London Economics vyzdvihuje, že úhrnná hodnota dodávok pre európske výrobné aktivity automobilky Kia dosiahla v roku 2014 sumu            4,3 miliárd eur. Plných 71 % týchto dodávok (v objeme 3,0 miliardy eur) nakupovala spoločnosť v rámci Európy. Zo všetkých automobilov značky Kia, predaných v roku 2014 v Európe, pochádza 56 % zo Slovenska.

Správa analyzuje celý hodnotový reťazec automobilky Kia v rámci Európy – od výskumu a vývoja cez výrobu, dodávky, predaj a následnú distribúciu automobilov po celom kontinente. Samotná predajná a distribučná sieť prispieva k európskemu HDP čiastkou 1,3 miliardy eur, pričom celková hrubá pridaná hodnota automobilky Kia – vrátane externých dodávok a nezávislých predajcov automobilov Kia – dosahuje 2,5 mld. eur.

 

Neskrátená verzia správy London Economics o prínosoch podnikateľských aktivít automobilky Kia v Európe je k dispozícii na: www.londonecon.co.uk.

Prejsť na začiatok