Rýchle správy
Home » Aktuality » Spoločnosť Ford sa stáva členom organizácie EICC

Spoločnosť Ford sa stáva členom organizácie EICC

Ford Focus RS

Ford Focus RS

Spoločnosť Ford Motor Company sa ako prvý výrobca automobilov stala členom organizácie Electronic Industry Citizenship Coalition. Ide o neziskovú organizáciu popredných elektronických podnikov, ktorá sa zameriava na zlepšovanie sociálnych, environmentálnych a etických podmienok vo svojich globálnych dodávateľských reťazcoch.

Vstupom do koalície sa posilňuje záväzok spoločnosti Ford rešpektovať ľudské práva a zlepšovať základné pracovné podmienky v zariadeniach svojich globálnych dodávateľov. Spoločnosť Ford preto môže posilniť sľub svojej politiky spoločenskej zodpovednosti, podľa ktorej sa riadi kódex spoločnosti v oblasti ľudských práv, základných pracovných podmienok a spoločenskej zodpovednosti, a podľa ktorej vyžaduje aj zodpovednosť svojich dodávateľov za plnenie týchto noriem.

„Spoločnosť Ford si stanovila záväzok podnikať zodpovedne, eticky a transparentne,“ povedal Hau Thai-Tang, viceprezident skupiny Ford pre globálne zásobovanie. „Vďaka spolupráci s organizáciou Electronic Industry Citizenship Coalition a ďalšími priemyselnými lídrami dokážeme naďalej zlepšovať metódy spolupráce s našimi dodávateľmi pri riešení otázok súvisiacich s udržateľnosťou v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok a zodpovednosti za životné prostredie.“

Plnohodnotné členstvo znamená, že spoločnosť Ford musí identifikovať vlastné rizikové zariadenia a rovnako aj zariadenia u dodávateľov, a aspoň v 25 percentách z nich vykonať audit. Spoločnosť Ford súhlasila, že bude aktívne podporovať iniciatívu Electronic Industry Citizenship Coalition a ciele organizácie v oblasti kódexu správania sa vo svojich vlastných zariadeniach – a postupne zavádzať prístup a nástroje koalície v duchu spoločných cieľov priemyslu.

Členmi organizácie je viac ako 110 elektrotechnických spoločností zo 17 sektorov. Spoločnosť Ford sa ako prvý člen z oblasti automobilového priemyslu pripojí ku koalícii, ktorú tvorí asi 15 percent vlastných dodávateľov.

Keďže spoločnosť pokračuje v investíciách v rámci plánu Ford Smart Mobility a nových technológií s cieľom stať sa lídrom v oblasti konektivity, mobility, autonómnych vozidiel, zážitku pre zákazníkov, dát a ich analýzy, vstup do organizácie Electronic Industry Citizenship Coalition sa javí ako prirodzený krok.

„Nakoniec, nejde o priemyselnú súťaž– ide o to vykonať správnu vec,“ povedal Kim Pittel, viceprezident spoločnosti Ford pre udržateľnosť, životné prostredie a bezpečné strojárstvo. „Vďaka vstupu do koalície môžeme využívať podporu svetovo najuznávanejších, udržateľných spoločností, aby sme dokázali zabezpečiť zodpovedné obchodné praktiky a etické štandardy v celom našom dodávateľskom reťazci.“