Spoločnosť Ford sa stáva členom organizácie EICC

Ford Focus RS
Ford Focus RS

Spoločnosť Ford Motor Company sa ako prvý výrobca automobilov stala členom organizácie Electronic Industry Citizenship Coalition. Ide o neziskovú organizáciu popredných elektronických podnikov, ktorá sa zameriava na zlepšovanie sociálnych, environmentálnych a etických podmienok vo svojich globálnych dodávateľských reťazcoch.

Vstupom do koalície sa posilňuje záväzok spoločnosti Ford rešpektovať ľudské práva a zlepšovať základné pracovné podmienky v zariadeniach svojich globálnych dodávateľov. Spoločnosť Ford preto môže posilniť sľub svojej politiky spoločenskej zodpovednosti, podľa ktorej sa riadi kódex spoločnosti v oblasti ľudských práv, základných pracovných podmienok a spoločenskej zodpovednosti, a podľa ktorej vyžaduje aj zodpovednosť svojich dodávateľov za plnenie týchto noriem.

„Spoločnosť Ford si stanovila záväzok podnikať zodpovedne, eticky a transparentne,“ povedal Hau Thai-Tang, viceprezident skupiny Ford pre globálne zásobovanie. „Vďaka spolupráci s organizáciou Electronic Industry Citizenship Coalition a ďalšími priemyselnými lídrami dokážeme naďalej zlepšovať metódy spolupráce s našimi dodávateľmi pri riešení otázok súvisiacich s udržateľnosťou v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok a zodpovednosti za životné prostredie.“

Plnohodnotné členstvo znamená, že spoločnosť Ford musí identifikovať vlastné rizikové zariadenia a rovnako aj zariadenia u dodávateľov, a aspoň v 25 percentách z nich vykonať audit. Spoločnosť Ford súhlasila, že bude aktívne podporovať iniciatívu Electronic Industry Citizenship Coalition a ciele organizácie v oblasti kódexu správania sa vo svojich vlastných zariadeniach – a postupne zavádzať prístup a nástroje koalície v duchu spoločných cieľov priemyslu.

Členmi organizácie je viac ako 110 elektrotechnických spoločností zo 17 sektorov. Spoločnosť Ford sa ako prvý člen z oblasti automobilového priemyslu pripojí ku koalícii, ktorú tvorí asi 15 percent vlastných dodávateľov.

Keďže spoločnosť pokračuje v investíciách v rámci plánu Ford Smart Mobility a nových technológií s cieľom stať sa lídrom v oblasti konektivity, mobility, autonómnych vozidiel, zážitku pre zákazníkov, dát a ich analýzy, vstup do organizácie Electronic Industry Citizenship Coalition sa javí ako prirodzený krok.

„Nakoniec, nejde o priemyselnú súťaž– ide o to vykonať správnu vec,“ povedal Kim Pittel, viceprezident spoločnosti Ford pre udržateľnosť, životné prostredie a bezpečné strojárstvo. „Vďaka vstupu do koalície môžeme využívať podporu svetovo najuznávanejších, udržateľných spoločností, aby sme dokázali zabezpečiť zodpovedné obchodné praktiky a etické štandardy v celom našom dodávateľskom reťazci.“

Prejsť na začiatok