Vedeli ste, že ojazdené pneumatiky môžete nechať zadarmo priamo v pneuservise?

Už dlhšie – od roku 2016 – platí nový Zákon o odpadoch, ktorý okrem iného zmenil aj systém zberu a recyklácie ojazdených pneumatík. Rozšíril sa počet zberných miest, no tým najjednoduchším a najdostupnejším sa pre slovenských motoristov stali práve pneuservisy a predajne pneumatík. O nových možnostiach a právach spotrebiteľov informuje osvetová kampaň, ktorú zabezpečuje spoločnosť ELT Management Company (ELTMA) Slovensko.

 Podľa Zákona o odpadoch, ktorý vstúpil na Slovensku do platnosti od 1.1. 2016, je každý distribútor, ktorý predáva pneumatiky alebo ktorý prezúva pneumatiky aj bez ich predaja, povinný zadarmo zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber ojazdených pneumatík. Zákon tiež uvádza, že „spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.“

 Okrem pneuservisov a predajní, ktoré sú pre motoristov prirodzeným a najdostupnejším zberným miestom, môže slovenská verejnosť nechať ojazdené pneumatiky zadarmo tiež na  zberných miestach určenými obcami či v niektorých prepravných spoločnostiach. Zberné miesto má byť viditeľne označené ako: “Miesto spätného zberu pneumatík“ a zároveň o tom informovať na svojej web stránke. Uvedené spoločnosti musia zber vykonávať bez ohľadu na značku pneumatík. Poplatok za tieto služby je už zahrnutý v cene každej predanej novej pneumatiky, preto podľa zákona by už motoristi nemali platiť ďalšie poplatky za ich zber a recykláciu. Informáciu o zaplatenom poplatku po novom nájdu spotrebitelia na predajných dokladoch.

 Cieľom našej iniciatívy je rozšíriť povedomie o tom, ako má systém zberu a recyklácie pneumatík na Slovensku fungovať. Po viac ako roku účinnosti nového Zákona o odpadoch sa ukazuje, že naša verejnosť nevie o svojich právach a naopak, ani časť distribútorov pneumatík si nie je istá, aké má všetky povinnosti. Radi by sme preto našou osvetovou kampaňou obom stranám pomohli – motoristov informovali o ich spotrebiteľských právach a distribútorom podali pomocnú ruku v podobe informačnej podpory a bezplatným zabezpečením odberu ojazdených pneumatík. Radi by sme tiež našou kampaňou prispeli k ochrane životného prostredia, keďže práve ojazdené pneumatiky neraz končia v prírode,“ predstavuje zámery kampane Ing. Radim Filák, konateľ neziskovej spoločnosti ELT Management Company Slovakia (ELTMA).

Prejsť na začiatok