Kia Motors Slovakia predkladá zamestnancom dve alternatívy rastu platov

Kia Motors Slovakia (KMS) pripravila pre svojich zamestnancov dve alternatívy možného rastu platov v nasledujúcich rokoch. Oba návrhy sú v súlade s odporúčaniami mediátorky, ktorá vstúpila do procesu kolektívneho vyjednávania začiatkom marca. Spoločnosti i zástupcom zamestnancov odporučila rast tarifných miezd o pevnú sumu namiesto percentuálneho nárastu. Zároveň privítala zámer KMS na vytvorenie nových platových tried, čo by umožnilo preradiť väčšinu zamestnancov do vyšších mzdových taríf. Dodatok ku kolektívnej zmluve odporučila prijať na dva roky.

„Oba naše návrhy považujeme za férovú ponuku zamestnancom. Môžu si tak vybrať alternatívu, ktorá im viac vyhovuje. Zároveň upúšťame počas kolektívneho vyjednávania od požiadavky na zavedenie konta pracovného času, s ktorým zástupcovia zamestnancov nesúhlasili. A to aj napriek tomu, že tento nástroj na zlepšenie flexibility a zachovania pracovných miest je u našich konkurentov samozrejmosťou už dlhšie obdobie,“ hovorí prezident spoločnosti Dae-Sik Kim.

V alternatíve č. 1 KMS ponúka priemerný rast základnej mzdy o 62 eur v troch po sebe nasledujúcich rokoch – 2018, 2019 a 2020. Spoločnosť zároveň navrhla aj zväčšenie príplatku za prácu v noci v rokoch 2018 a 2019. V roku 2020 by KMS zaviedla nový príplatok za poobednú zmenu. Po započítaní ďalších bonusov by mzda zamestnanca v najpočetnejšej tarifnej triede stúpla o 90 eur mesačne v každom z uvedených rokov.

Alternatíva č. 2 počíta s platnosťou dodatku ku kolektívnej zmluve iba na dva roky. Základná mzda by narástla o 60 eur mesačne. Došlo by aj k zväčšeniu príplatku za nočnú zmenu rovnakým spôsobom, ako v alternatíve č. 1. Po započítaní ostatných bonusov by sa priemerná mzda v najpočetnejšej tarife zväčšila o 87,60 eura v tomto aj budúcom roku.

„Trojročná dohoda na zväčšovaní platov je výhodnejšia ako dvojročný variant z jednoduchého dôvodu: ponúka spoločnosti možnosť dlhodobejšieho plánovania. Preto KMS môže v takomto prípade zamestnancom garantovať výraznejší nárast miezd,“ vysvetľuje Dae-Sik Kim. Je však na zamestnancoch spoločnosti, ktorý variant uprednostnia – či istotu dynamického rastu platov, alebo častejšiu možnosť rokovať o úprave platu.

Nad rámec zväčšovania tarifných miezd KMS ponúka svojim pracovníkom aj vytvorenie nových, vyšších platových tried. Každý rok by sa do nich posunulo 400 zamestnancov. Ďalšou možnosťou na zväčšenie mzdy je navrhovaná úprava odmeňovania tak, aby zamestnanci získali štátom schválené daňové a odvodové úľavy týkajúce sa 13. a 14. platov. Vďaka tomu by ich príjem narástol o 240 eur v roku 2018 a o 480 eur v oboch rokoch 2019 a 2020.

„Uvidíme, s akou mierou zodpovednosti sa k návrhu postaví náš sociálny partner. KMS očakáva spätnú väzbu od zamestnancov a odborárov po 18. marci. A to tak, aby bola dohoda uzatvorená do 31. marca a už 1. apríla mohlo prísť k nárastu miezd,“ dodáva Dae-Sik Kim.

Prejsť na začiatok