Rýchle správy
Home » Z aktivít ZAP SR

Z aktivít ZAP SR

Štúdia Spracovateľský priemysel SR: stav a perspektívy rozvoja

Štúdia Spracovateľský priemysel SR Stručný súhrn štúdie Spracovateľský priemysel SR: stav a perspektívy rozvoja Dôvodom pre vypracovanie štúdie bola absencia dokumentu, ktorý by     komplexne zhodnotil význam priemyslu pre slovenské národné hospodárstvo a poskytol priemyselným zväzom podklady pre rozhodovanie a tvorbu priemyselnej politiky, ktorú Luptáčik nazýva „Novou priemyselnou politikou“ (NPP). Cieľom štúdie bolo: preskúmať a kvantifikovať národohospodárske efekty generované priemyslom SR, so špeciálnym zreteľom na ...

Read More »