Vidno vás na ceste?

Obyvatelia Slovenskej republiky si uplynulý víkend opäť zmenili hodiny z letného na bežný astronomický čas. V Bratislave tak 26. októbra slnko zapadá o 16:45 h, vo Zvolene už o 16:36 h a v Košiciach ešte skôr, o 16:27 h. „Neexistuje zrejme vhodnejší okamih na upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, na maximálnu opatrnosť. I v tomto roku práve v týždni od 26. októbra rozbiehame kampaň, ktorej cieľom je apelovať na chodcov, aby vo svojom vlastnom záujme využívali reflexné prvky na oblečení a boli tak čo najviditeľnejší,“ povedal Jiří Vodička, marketingový manažér spoločnosti Goodyear Dunlop Tires.Prehľad dopravných nehôd zaevidovaných v SR podľa mesiacov v rokoch 2014 a 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo zhodnotenie nehodovosti za uplynulé obdobie. Z tabuľky vyplýva, že najrizikovejším mesiacom nehodovosti v roku 2015 bol počas letných prázdnin august a najmenej rizikovým február.

Podľa štatistiky v minulých rokoch mierne klesol počet usmrtených chodcov na cestách. „Toto číslo svedčí o tom, že naša snaha o osvetu a presviedčanie chodcov, aby sa prostredníctvom dostupných prostriedkov snažili byť čo najviditeľnejší, prináša zatiaľ len obmedzené výsledky. Aj preto budeme túto kampaň každoročne opakovať. Chceme, aby si chodci a cyklisti začali uvedomovať, že akýkoľvek reflexný prvok môže skutočne zabrániť nehode, ale často i zachrániť život,“ zdôraznil Jiří Vodička.Usmrtení účastníci pri DN za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013
Najviac nehôd podľa správania sa chodcov bolo spôsobených:
• náhlym vstupom na vozovku z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia sa
• zlým odhadom vzdialenosti a rýchlosti vozidla
• nárazom do vozidla zboku
• náhlou zmenou smeru chôdze (otočenie sa, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi).

Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires vychádza z toho, že celková bilancia nehodovosti na slovenských cestách je napriek pozitívnemu trendu v medzinárodnom porovnávaní stále veľmi žalostná. Vlani na nich zahynulo 57 chodcov a 24 cyklistov a väčšina z týchto tragických nehôd sa stala práve v jesennom období v ranných alebo večerných hodinách, teda v čase, keď sú všetci, či už na vozovke, na chodníku alebo na prechode pre chodcov vystavení riziku, že ich vodiči neuvidia. „Aj preto nesmieme v našom úsilí o osvetu ustať,“ uviedol Jiří Vodička. „Bezpečnosť cestnej premávky v Slovenskej republike, rovnako ako vo všetkých ostatných krajinách, považuje značka Goodyear tradične za jednu zo svojich vrcholných priorít.“Počet usmrtených osôb na 1 000 000 obyvateľov

Autá i cyklisti majú povinnosť svietiť, ale chodci, ktorí sú v cestnej premávke najzraniteľnejší, zatiaľ takúto povinnosť nemajú.

Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Slovakia je tvorcom projektu Goodyear Bezpečná škôlka, ktorý začal v roku 2008. Medzi jeho hlavné ciele už od počiatku patrí zlepšovanie bezpečnosti detí z materských škôl v cestnej premávke. Projekt Goodyear Bezpečná škôlka sa svojimi aktivitami nezameriava výhradne na materské školy, ale aj na rodičov i ďalšie osoby podieľajúce sa na výchove detí. Projekt usiluje predovšetkým o prevenciu a osvetu prostredníctvom dopravnej výchovy a pomocou rôznych aktivít sa tak snaží o formovanie bezpečných vzorcov správania sa detí predškolského veku.

„Vidieť a byť videný“

Viditeľnosť chodcov možno zlepšiť pomocou vhodne zvoleného oblečenia či doplnkov z fluorescenčných či reflexných materiálov, ktoré zväčšujú svetelný kontrast voči pozadiu a predlžujú vzdialenosť, na akú ich môže vodič zbadať. Z farieb je najviac vidno bielu (na 55 metrov) a žltú (na 37 metrov). Modré oblečenie je vidno len na 18 metrov, na druhej strane reflexné prvky až na 200 metrov. „Základné pravidlo bezpečnosti na cestách ‘Vidieť a byť videný‘ platí pri zhoršenej viditeľnosti dvojnásobne. Vodiči, ktorí zranili chodcov alebo cyklistu sa zhodujú na tom, že ho nevideli vôbec alebo príliš neskoro,“ pripomína Jiří Vodička. „Každý chodec by mal vedieť, že v tmavom oblečení je v tme na ceste takmer neviditeľný. Vodič, ktorý neuvidí chodca včas, nedokáže rýchlo zareagovať a chodcovi sa bezpečne vyhnúť,“ uvádza ďalej Jiří Vodička.Pokuty za osvetlenie na Slovensku

Brzdná dráha pri rýchlosti 90 km/h na suchej vozovke je zhruba 40 metrov a vodič potrebuje najmenej 38 metrov (ktoré prejde za 1,5 sekundy) len na to, aby si uvedomil nebezpečenstvo a začal reagovať. Veľmi dôležité je preto, aby chodca či cyklistu uvidel včas. K tomu dobre poslúži akýkoľvek reflexný prvok, ktorý dokáže Vidno vás na ceste? Prehľad dopravných nehôd zaevidovaných v SR podľa mesiacov v rokoch 2014 a 2015 Usmrtení účastníci pri DN za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 Počet usmrtených osôb na 1 000 000 obyvateľov Pokuty za osvetlenie na Slovensku odrážať dopadajúce svetlo od reflektorov vozidla až na vzdialenosť 200 metrov.

„Najrôznejšie reflexné prvky sú dnes už bežné dostupné. Pomôže čokoľvek – od najrôznejších svetlo odrážajúcich materiálov cez nažehľovačky alebo samolepiace fólie na textil, našívacie pásky na odevy až po pripínacie výstražné pásky na rukávy a nohavice. Podľa odborníkov bezpečnostné reflexné prvky je najvhodnejšie pripevniť na pohybujúce sa časti tela, najlepšie na nohy alebo na ruky. Len cyklistom namiesto pások odporúčame okrem kvalitného povinného osvetlenia bicykla aj reflexnú vestu, ktorá odráža svetlo dopadajúce z reflektorov vozidla na veľkú vzdialenosť,“ uzatvára Jiří Vodička.

Pozrite sa na to, aká je viditeľnosť jednotlivých druhov oblečenia z pohľadu vodiča:

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok